Naturguidning söndag den 25 september 15.00 – 17.00

Häng med på en intressant Naturguidning i Dalbotorpravinerna ca 5 km norr om Skärmarboda.

I naturreservatet lever arter med skilda miljökrav sida vid sida. Här råder stor variationsrikedom på liten yta - med bäckar och källflöden, raviner och platåer. Den gamla barrblandskogen är också en fristad för många sällsynta arter, som brandticka och bombmurkla.

Vandringen kommer vara enkel på kuperad stig och utanför stigen. Ha kläder efter väder. Vi stannar till och upplever intressanta platser under min vägledning. Temat kommer att vara ”varför ser naturen ut som den gör” Vi stannar också till tidigt för en fika med te och kaffe och en söt bit.

Vill du hänga med så skicka mail till  jannesuteliv@gmail.com skriv om du önskar te eller kaffe och ev allergier. Du får då en vägbeskrivning och info hur du betalar. Kostnad 50 kr.

Jan Åkerling  Nybakad Certifierad Naturguide